Giảng viên xuất sắc năm 2008

Rất trẻ trung, rất phong cách, luôn vui vẻ và đầy nhiệt huyết! Đó là chân dung giảng viên Đoàn Hải Giang, giảng viên xuất sắc nhất năm 2008 của Hanoi - Aptech.

Comments Off on Giảng viên xuất sắc năm 2008

Lễ tổng kết cuối năm 2008

Ngày 11/1/2009, Hanoi Aptech đã có một buổi lễ tổng kết cuối năm thật long trọng cùng những trung tâm khác trong hệ thống Indochinapro.

Comments Off on Lễ tổng kết cuối năm 2008