Best project 2008, đề án nào xuất sắc nhất?!

Kế thừa thành công của Best project 2007, Best project 2008 năm nay đã thật sự thu hút được sự quan tâm và tham dự của đông đảo các bạn học viên. Với tiêu chí lựa chọn và tôn vinh những đề án xuất sắc đồng thời khuyến khích động viên các bạn học viên vừa học vừa thực hành, cuộc thi đã trở thành một hoạt động thường niên trong công tác đào tạo của Hanoi Aptech.

Comments Off on Best project 2008, đề án nào xuất sắc nhất?!