Phát tặng bản đồ Hà Nội miễn phí

Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech sẽ phát tặng miễn phí 1000 tấm bản đồ Hà Nội cho các thi sinh tham dự kỳ thi Đại học- Cao đẳng năm nay.

Comments Off on Phát tặng bản đồ Hà Nội miễn phí