Tìm hiểu Windows Vista (11) Kích hoạt tường lửa cho Vista

Hệ thống tường lửa của Vista cũng tương tự như XP trong việc bảo vệ các dữ liệu máy tính và đề phòng máy tính trước những tấn công ngoài ý muốn. Tuy nhiên, với Vista, việc thiết lập có phần khác đôi chút.

Comments Off on Tìm hiểu Windows Vista (11) Kích hoạt tường lửa cho Vista